مراحل تکمیل و ارسال فرم ثبت درخواست واجدین شرایط دریافت مسکن ایثارگران استان البرز

مرحله اول: فرم را از پایین صفحه دانلود نمایید.

مرحله دوم: فرم را به دقت مطالعه و تکمیل و امضا و اثرانگشت نمایید.

مرحله سوم: سپس فرم را اسکن نموده یا از آن عکس بگیرید. (در هر صورت از خوانایی آن مطمئن شوید.)

مرحله چهارم: در ادامه فایل PDF یا JPEG فرم را از محل مشخص شده در همین صفحه ارسال نمایید.

*حجم فایل ارسالی بیشتر از ۹۵۰ کیلوبایت نباشد.